Magento themes sample settings
Change Style

Select one of sample color theme

 • Body
  Background Color
  Text Color
  Link Color
  Background Image
 • Mainmenu
  Background Color
  Text Color
  Link Color
  Background Image
 • Main Home
  Text Color
  Background Image
 • Footer Static
  Text Color
  Link Color
  Background Image
 • Choose Google Font
  Heading Font
  Body Font
  Menu Font

Loading...
(0) Winkelwagen Subtotaal: € 0,00

Er zitten geen artikelen in uw winkelwagen.

English
 

English Instructions for use:


These are DIY products. You use and apply them at your own risk. We cannot take responsibility for any damage you may cause using or mounting them so please read and follow these instructions carefully.

 

The product should be placed where it matters most, i.e. in the magnetic fields within the audio equipment. Loudspeaker units, coils in audio crossovers and transformers are prime examples.

Typically, the product is glued into position. The glue is applied on the side opposite to the logo, the logo remains visible after mounting. Use a filling and universal construction adhesive such as Bison Montagekit®. Alternatively, you may use a contact adhesive in form of a gel such as Bison Tix®. In both cases, follow manufacturer’s instructions carefully.

   


For (dynamic) loudspeaker units, dismount unit and glue the product centered to the back of the loudspeaker units. Take care to maintain polarity of connecting cables. Do not block any hole in pole piece (poleplate or yoke) if present. In this case place two products on either side of the hole.

     

 For coils in loudspeaker crossovers glue unit to the side of the coil so it covers the coil’s axis, Use a maximum of one product per coil.

   

For transformers glue the product to the outside of the transformer: directly onto the laminates, or to the side in case of a torodial core transformer. Use a maximum of two products per transformer.

 

In all above cases, ensure the logo faces either upwards or to the front of your device, see photo’s.

 

If you are not absolutely sure what all or anything of the above means, get someone else to do it for you.

 

 Do not:

 •  Bend or stretch product.
 • Press or squeeze product into a confined space, it needs a millimeter of free space behind it.
 • Knock hard on product surface, gentle pressure will fix product sufficiently.
 • Overly insulate any parts that may overheat.
 • Expose to temperatures over 500 C (1200 F).
 • Any disruption of the carbon fabric (embedded within the product) causes permanent system failure.

 

No user serviceable parts inside.

 

Dutch

Nederlands Gebruiksaanwijzing:

 Dit zijn Doe Het Zelf producten, het gebruik ervan is geheel op eigen risico. Wij kunnen geen verantwoording nemen voor welke schade dan ook die mogelijk ontstaat tijdens de montage of door het gebruik van het product. Lees daarom deze gebruiksaanwijzing in zijn geheel en met zorg door.

De Corks! dienen geplaatst worden op de plek waar het er het meest toe doet. Dat is in de magneetvelden in de audioapparatuur. Luidsprekers, spoelen in de scheidingsfilters en transformatoren zijn de belangrijkste plaatsen.

Het product wordt op één van de hieronder omschreven plaatsen gelijmd. De lijm wordt aangebracht op de kant waar het merkteken niet staat, het merkteken blijft dus in het zicht. Gebruik hiervoor een universele constructielijm zoals Bison Montagekit®. Ook kunt u een contactlijm gebruiken zoals Bison Tix®. Volg in beide gevallen bij het lijmen nauwgezet de aanwijzingen van de fabrikant.

   

Bij dynamische luidsprekers neemt u de weergevers los en verlijmt het product middenop de achterkant van de weergever. Zorg ervoor dat u bij het terugmonteren van de weergevers de stroomdraden in de juiste polariteit van de aansluitkabels behoudt. Mocht de kern van de weergever doorboord zijn dan mag dit dat niet afgesloten worden en plaatst u twee Corks! aan weerszijden van dit gat.

 

     

Bij spoelen in scheidingsfilters verlijmt u de Corks! aan de zijkant van de spoel zodat de as van de spoel wordt afgedekt. Per spoel gebruikt u niet meer dan één plaatje.

Bij transformatoren verlijmt u de Corks! direct op de lamellen op de buitenkant van de transformator of, bij een ringkerntransformator direct op de zijkant. Per transformator gebruikt u maximaal twee plaatjes.

 Bij alle bovenstaande toepassingen zorgt u ervoor dat het logo rechtop staat of gericht op de voorkant van uw apparaat, zie daarvoor de voorbeeldfoto’s.

 Als u niet absoluut zeker bent wat er precies wordt bedoeld in de bovenstaande gebruiksaanwijzing, laat deze werkzaamheden dan door een ander uitvoeren.

Let op! Wat u beslist niet moet doen:


 • Het product verbuigen buigen of oprekken.

 • Het product in een te kleine ruimte persen, aan de achterkant dient er minstens een millimeter ruimte worden vrijgehouden.

 • Op het oppervlak kloppen of hameren, aandrukken volstaat op het product vast te lijmen.

 • Onderdelen teveel isoleren met het risico van oververhitting.

 • Blootstellen aan temperaturen boven de 500 C.

 

Iedere verstoring van de koolstofvezels in het product leidt onherroepelijk tot verstoring van het system.

Het product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd of onderhouden.

 


 


Russian

Russian - Инструкция по применению:

Вы можете использовать и применять продукцию DIY на свой страх и риск. Мы не можем взять на себя ответственность за любой ущерб, который вы можете причинить использованием и монтажам данной продукции, пожалуйста, внимательно прочтите руководство и следуйте инструкциям.

Продукт должен быть помещен в магнитных полях аудио оборудования. Акустические единицы, катушки в аудио кроссоверах и трансформаторах так же могут быть местом использования данного продукта.

   

Обычно продукт приклеивают на нужное место. Наносят клей на сторону, противоположную стороне логотипа, логотип остается видимым после монтажа. Осуществлять процесс надо, не забывая о правильной полярности кабелей при соединении и не закрывая входные отверстия, если таковые присутствуют. Рекомендуется использовать клеи следующих марок: Bison Montagekit® и клей гель Bison Tix®. В обоих случаях, внимательно следуйте инструкциям производителя.

     


Для катушек громкоговорителей, при прикреплении продукта, стоит обратить внимание, что нанесения клея должно охватывать всю ось катушки и на одну единицу катушки использовать максимум один продукт.

Для трансформаторов следует располагать продукт при помощи клея на внешней стороне трансформатора. Использовать следует максимум два продукта на один трансформатор.

Запрещается:

 • Сгибать или растягивать изделие.
 • Сжимать изделие в замкнутом пространстве.
 • Ставить на изделие тяжелые вещи, которые могут
 • повредить поверхность.
 • Изолировать детали, которые могут перегреваться.
 • Подвергать воздействию температур свыше 50 ° С (120 F).


Любое нарушение в углеродной ткани (встроенной в продукт) приводит к неисправности всей системы.

Не использовать внутренние детали отдельно.

France
Will come soon!!!